Діяльність

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація вапняної промисловості» (УАВП) була створена у грудні 2011 року. Ініціаторами створення асоціації стали представники українських підприємств, які здійснюють видобування вапняку, виробляють вапно, надають послуги в галузі вивчення та використання природних ресурсів. Метою діяльності УАВП є сприяння формуванню в Україні потужної конкурентоспроможної галузі промисловості по видобуванню карбонатної сировини, її переробці та виробництві кінцевих продуктів, допомога своїм членам та всім учасникам вітчизняного ринку вапняної продукції налагоджувати ефективну взаємодію та співпрацю між собою, органами державної влади, закордонними підприємствами та організаціями. За час своєї діяльності асоціація наповнилася значною кількістю офіційних учасників, включаючи передові компанії ринку. Щорічно проводяться традиційні конференції та круглі столи, до участі у яких залучається все більша кількість зацікавлених сторін – гравців ринку, споживачів продукції, представників державних установ тощо. Розвиток маркетингової аналітичної функції дозволив УАВП набути експертного статусу. За оцінками стану, тенденцій та перспектив розвитку ринку до асоціації звертаються як окремі компанії, так і профільні ЗМІ та владні структури Поширеним є запрошення представників асоціації в якості спікерів на конференції та інші заходи партнерських організацій та асоціацій.

Завдання УАВП

  • удосконалення галузевих стандартів;
  • розвиток нових продуктів та ринків споживання вапнякової продукції;
  • інформування потенційних інвесторів про перспективи розвитку галузі;
  • пропагування та сприяння розповсюдженню інновацій, енергозберігаючих технологій, передових стандартів світових компаній;
  • збільшення частки екологічно чистої продукції;
  • захист навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку;
  • підвищення кваліфікації кадрів, якості підготовки.